top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ KAROLINAMAJ.PRO

W związku z tym, iż przykładam dużą wagę do ochrony twoich danych podczas współpracy oraz korzystania z mojej strony internetowej, przygotowałam kilka informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Przede wszystkim pragnę zapewnić, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi zarówno w polskim jak i unijnym porządku prawnym, tj. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 (z późniejszymi zmianami) oraz regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe, udostępnione w trakcie współpracy ze mną oraz podczas korzystania z mojej strony internetowej. Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie prawa towarzyszą Ci w związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Karolina Maj, będąca właścicielem strony karolinamaj.pro z siedzibą w Poznaniu. Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną drogą mailową: kontakt@karolinamaj.pro 

 

II. Źródło i sposób przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzane dane osobowe posiadam bezpośrednio od Ciebie. Przekazujesz je mi, odwiedzając moją stronę internetową oraz umawiając spotkanie ze mną.

 

Twoje dane są:

 • przetwarzane w sposób przejrzysty w celu realizacji zamówienia lub/i zapytania;

 • aktualne i dokładne – w przypadku, gdy zauważysz, że twoje dane są błędne lub niekompletne, skontaktuj się ze mną. - poprawię je, bądź wstrzymam dalsze ich przetwarzanie;

 • prawidłowe, adekwatne i nie nadmierne ilościowo;

 • bezpieczne;

 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne.

III. Na jakiej podstawie i dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe?

Przetwarzam Twoje dane osobowe:

 • w celu realizacji zamówienia lub/i zapytania;

 • ze względu na mój prawnie uzasadniony interes;

 • ze względu na ciążący na mnie obowiązek prawny;

 • ponieważ wyraziłaś/eś na to zgodę, zaznaczając odpowiedni checkbox - pamiętaj jednak, zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: kontakt@karolinamaj.pro;

 • z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

IV. Czy podanie danych jest obligatoryjne?

 

Podanie Twoich danych jest obowiązkowe w tym zakresie, w jakim umożliwia mi realizację umowy świadczenia usług. Dodatkowo, są sytuacje kiedy to prawo zmusza mnie do wymagania od Ciebie podania konkretnych danych, bądź wyrażenia odpowiedniej zgody (np. w przypadku danych szczególnej kategorii).

 

W każdym innym przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

V. Komu dane są udostępniane?

 

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi prowadzę współpracę (biuro rachunkowe, hostingodawca; wsparcie IT, przetwarzanie płatności), lub w ramach aplikacji, z których korzystam (środowisko Google Workspace Calendly). Jednocześnie zapewniam Cię, że ograniczam tego typu współpracę do minimum i w większości sytuacji nie wiąże się ona z przekazywaniem żadnych danych. Równocześnie zapewniam, że podjęłam współpracę wyłącznie z podmiotami platformami, dbającymi w sposób szczególny o ochronę danych osobowych.

 

Pamiętaj jednak, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa mogę zostać zobligowana do przekazania Twoich danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.

Twoje dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Twoje dane osobowe zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu ze mną pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

VI. Sprzeciw i inne uprawnienia

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przeze mnie danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych.

VII. Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są przez okres realizacji świadczonych usług oraz przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości, czy innych uprawnień w tym zakresie. Ponadto zobligowana jestem do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

VIII. Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Dokładałam należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.08.2023 r. i może być modyfikowana w razie konieczności.  

POLITYKA COOKIES
 

I. Co to cookies?

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane na Twoim urządzeniu, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z mojej witryny. Wykorzystywane przez serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z mojej witryny.

 

II. Po co cookies?

 

Wykorzystuję cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika;

 • zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia;

 • zapewnienia bezpieczeństwa danych;

 • tworzenia anonimowych statystyk pozwalających optymalizować użyteczność witryny;

 • łączenia funkcji witryny z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta.

III. Kto ma dostęp do cookies?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jestem ja, w roli administratora danych na tej stronie.

 

IV. Ustawienia cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, przy czym możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

V. Rodzaje cookies wykorzystywane na stronie karolinamaj.pro

Na ten moment są to tylko cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości  strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu np. dopasowanie wersji językowej. Prowadzę podstawową analitykę związaną ze stroną - podstawowe dane czerpię z kreatora stron WiX, w ramach którego powstała ta strona. Nie prowadzę zaawansowanej analityki ani kampanii reklamowych, wymagających wykorzystania dodatkowych cookies. 

VI. Cookies a działanie strony www

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na mojej stronie internetowej.

Informacje o Twoich niektórych zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

VII. Zmiana ustawień cookies

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Pamiętaj, że to Ty decydujesz.

bottom of page